ISLEGAL

ISLEGAL verlegt je horizon.

Pluk de dag; kijk om je heen en volg je hart, juist in je carrière. 

ISLEGAL kent de weg naar een nieuwe baan.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens
ISLEGAL neemt je privacy serieus en gaat zorgvuldig om met jouw data. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit je CV of LinkedIn profiel verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor wervings- en selectiedoeleinden. Deze informatie wordt alleen doorgegeven aan een specifieke opdrachtgever nadat wij met je hierover overleg hebben gevoerd en je hiervoor, telefonisch of via mail toestemming hebt gegeven. Wij verlangen van onze opdrachtgevers strikte geheimhouding en vragen dat zij dezelfde privacybeginselen hanteren als wij naar jou.

Wij zullen je gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Beveiliging van persoonsgegevens
Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacy wet- en regelgeving. ISLEGAL bewaart je gegevens vanaf het moment dat je ingeschreven bent, tijdens een wervings-en selectieprocedure en ook nadien voor het geval er zich een passende vacature of interimopdracht in de toekomst voordoet.

Rechten van kandidaten
Je mag altijd weten welke informatie ISLEGAL over jou bewaart. Je kan inzage vragen via info@islegal.nl of inloggen op onze site om je gegevens te wijzigen.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Contact
Voor al uw vragen met betrekking tot dit privacy statement kan je contact opnemen met info@islegal.nl .

Versie: mei 2016

Contact

Bezoekadres:
Olympisch Stadion 24-28 (Offices for You)
1076 DE Amsterdam

Postadres:
Postbus 22830
1100 DH Amsterdam

+31 20 30 32 826